Incineration of El Banco Minero notes

  25c 50c $1(early) $1(1914) $2 $5 $10 $20 $50 $100 $1000 Total
Total issued 75,000.00 100,000.00 185,000.00 600,000.00 1,400,000.00 4,875,000.00 5,900,000.00 1,500,000.00 900,000.00 2,150,100.00 800,000.00 18,485,100.00
transferred from Banco Mexicano     230.00                  
                         
incinerations                        
8 Mar 1894 16,600.00 2,900.00 5,300.00     200.00       600.00    
5 July 1894 5,650.00 950.00 1,500.00     190.00 910.00 100.00 100.00 100.00    
23 Oct 1894 6,146.50 1,513.50 1,890.00     130.00 220.00          
18 April 1895 13,650.00 4,550.00 5,300.00     230.00 270.00          
15 Nov 1895 17,650.00 11,450.00 14,000.00     1,500.00 4,000.00   800.00 600.00    
28 June 1896 6,000.00 9,000.00 11,700.00                  
26 Feb 1897 3,750.00 12,500.00 14,000.00     1,000.00 3,000.00          
14 July 1897 825.00 11,950.00 15,900.00     1,000.00 1,300.00 1,000.00        
13 Oct 1897 325.00 9,500.00 25,000.00                  
18 Nov 1897 300.00 4,600.00 6,000.00                  
22 Jan 1898   5,500.00 16,000.00                  
4 April 1898 250.00 7,850.00 22,700.00                  
18 June 1898   5,550.00 13,600.00                  
18 Aug 1898   1,500.00 7,000.00                  
20 Oct 1898 100.00 1,200.00 7,700.00     11,500.00 5,000.00          
18 Mar 1899   2,000.00 14,000.00                  
24 June 1899   500.00 11,000.00                  
26 July 1899     3,000.00     13,500.00 14,000.00 2,000.00        
20 Oct 1899 100.00 500.00 7,900.00     1,000.00            
21 Dec 1899   500.00 7,600.00                  
26 Mar 1900 50.00 300.00 10,600.00     5,0000.00 3,000.00 1,700.00 1,100.00 1,700.00    
18 May 1900 25.00   5,300.00                  
16 July 1900 25.00 250.00 6,225.00     6,500.00 3,000.00 2,000.00        
6 Sep 1900   100.00 2,800.00                  
5 Mar 1901   150.00 6,800.00                  
28 May 1901     2,100.00     31,000.00   8,000.00 10.000.00 10,000.00    
28 Aug 1901             11,000.00          
24 Sep 1901   50.00 2,000.00     1,580.00 1,580.00 2,940.00 1,800.00 3,800.00    
24 Mar 1902 25.00 50.00 2,400.00     10,005.00 1,000.00 920.00 250.00 300.00    
30 June 1902   0.50 503.00     14,500.00 4,000.00 1,560.00 1,000.00 700.00    
10 Sep 1902 7.75 18.00 412.00     12,815.00 1,780.00 920.00 700.00 1,700.00    
27 Nov 1902           14,610.00 2,400.00 1,320.00 1,500.00 1,000.00    
16 April 1903 8.50 39.50       39,130.00 6,680.00 4,620.00 1,300.00 1,400.00    
29 Aug 1903           32,000.00 6,000.00 2,000.00 750.00      
23 Nov 1903   7.00       31,700.00 7,170.00 3,340.00 2,450.00 2,100.00    
13 Feb 1904           31,680.00   2,800.00 750.00 1,200.00    
14 Feb 1904             5,830.00          
28 May 1904 1.75 1.50       29,330.00 5,310.00 2,520.00 1,200.00 2,200.00    
27 Oct 1904           36,000.00 6,000.00          
11 Nov 1904           14,500.00 3,000.00 4,000.00        
30 Jan 1905   0.50       25,000.00 7,590.00 4,200.00 2,500.00 2,100.00    
28 Mar 1905           35,000.00 3,000.00          
17 June 1905           22,500.00 6,000.00 6,000.00        
25 July 1905           16,075.00 3,700.00 1,680.00 3,450.00 6,900.00    
8 Nov 1905           50.000.00 14,000.00 4,000.00   10,000.00    
28 Nov 1905   5.00       12,365.00 3,440.00 5,160.00 5,850.00 7,700.00    
27 Mar 1906   4.50       34,790.00 10,310.00 5,480.00 5,000.00 16,100.00    
26 June 1906           43,245.00 12,000.00 5,500.00 4,650.00 8,400.00    
30 July 1906           12,000.00 4,000.00 2,000.00     25,000.00  
1 Sep 1906 2.25 1.00       8,425.00 3,690.00 1,820.00 3,400.00 6,600.00 14,000.00  
24 Oct 1906           17,870.00 4,060.00 2,000.00 2,350.00 3,400.00 11,000.00  
11 May 1907           55,000.00 19,000.00 2,000.00 5,000.00 10,000.00    
23 July 1907           24,530.00 7,420.00 8,760.00 6,250.00 10,000.00 12,000.00  
30 Oct 1907 7.00         35,380.00 14,350.00 6,280.00 6,550.00 11,300.00 6,000.00  
12 May 1908           61,500.00 22,000.00 8,000.00 5,000.00 12,500.00    
21 Oct 1908           42,000.00 15,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 135,000.00  
24 April 1909           101,500.00 65,000.00 18,000.00 20,000.00 55,000.00    
6 Sep 1909           121,000.00 43,000.00 16,000.00 40,000.00 73,000.00 91,000.00  
24 Feb 1910           170,000.00 81,000.00 14,000.00 20,000.00 40,000.00 2,000.00  
31 May 1910           110,000.00 40,000.00     20,000.00    
1 Aug 1910                     1,000,00  
31 Aug 1910           92,900.00 30,000.00 8,000.00 25,000.00 30,000.00    
31 Dec 1910           143,000.000 50,000.00 6,000.00 10,000.00 35,000.00    
22 Feb 1911           31,000.00 7,000.00 11,900.00 70,500.00 72,600.00 102,000.00  
29 July 1911   4.00       46,000.00 4,000.00          
18 Nov 1911           75,000.00 23,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00    
10 April 1912           100,000.00 20,000.00          
15 April 1912           4,000.00 4,000.00 2,000.00 5,000.00 10,000.00    
24 Oct 1912           26,000.00   4,000.00 5,000.00 20,000.00    
28 Oct 1912           18,000.00 22,000.00   5,000.00 10,000.00    
3 Dec 1912           40,000.00 8,000.00          
9 Dec 1912           48,000.00 2,000.00          
10 Feb 1913           42,370.00 10,110.00 1,120.00 100.00 10,300.00 1,000.00  
28 April 1913           40,000.00 10,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00    
19 June 1913           16,590.00 3,070.00 260.00 350.00 600.00    
25 Oct 1913           17,205.00 4,140.00 1,000.00 2,450.00 5,900.00    
30 Oct 1913           7,500.00 440.00 160.00 200.00 200.00    
7 Mar 1914           8,725.00 1,360.00 80.00 100.00 100.00    
12 Feb 1917       10,660.00 29,200.00 22,500.00 138,000.00          
20 Mar 1917         45,000.00 37,000.00 183,000.00          
30 April 1917       3,000.00 44,000.00 37,000.00 100,000.00 16,000.00 5,000.00 15,000.00    
14 June 1917         90,000.00   336,000.00          
11 July 1917       18,000.00 31,000.00 23,000.00 72,000.00 132,000.00 50,000.00 138,000.00 36,000.00  
29 Aug 1917       28.000.00 69,000.00 66,000.00 247,000.00          
31 Dec 1917           100,000.00 100,000.00 124,000.00 70,000.00 210,000.00 20,000.00  
27 Feb 1918           144,000.00 218,000.00 44,000.00 15,000.00 40,000.00    
17 April 1918       19,200.00   206,000.00 100,000.00   50,000.00 140,000.00 75,000.00  
29 May 1918       44.000.00 20,000.00 69,000.00 109,000.00       15,000.00  
9 Aug 1918       14,000.00 38,000.00 250,000.00 210,000.00          
10 Oct 1918       11,700.00 69,400.00 10,000.00 28,000.00 26,000.00 12,000.00 29,000.00 7,000.00  
28 Dec 1918       30,000.00 30,000.00 110,000.00 130,000.00          
15 Mar 1919       30,000.00 140,000.00 20,000.00 40,000.00          
17 July 1919       44,200.00 46,600.00 50,000.00 100,000.00          
24 Mar 1920       1,200.00 26,400.00 127,000.00 185,000.00 72,000.00 20,000.00 50,000.00 7,000.00  
23 Sep 1920       3.00 12,090.00 89,500.00 114,100.00 31,000.00 21,400.00 39,200.00 3,000.00  
28 Dec 1920       23,000.00 52,000.00 85,000.00 90,000.00          
9 July 1921       50,000.00 116,000.00   60,000.00 76,000.00 39,100.00 116,500.00 20,00.00  
6 Aug 1921       19,100.00 400.00 92,000.00 205,000.00          
6 April 1922       14,500.00 42,000.00 70.000.00 260,000.00 41,000.00 22,800.00 58,800.00 13,000.00  
5 July 1922           36,000.00            
6 July 1922             41,000.00 22,000.00 10,000.00 15,800.00 10,000.00  
7 July 1922               52,000.00 20,550.00 62,500.00 33,000.00  
11 July 1922           60.000.00            
12 July 1922             70,000.00          

25 July 1922

            50,000.00          
26 July 1922             66,000.00          
27 July 1922             51,150.00          
8 Aug 1922           28,000.00            
11 Aug 1922           28,000.00            
13 Aug 1922           29,000.00            
18 Aug 1922               80,000.00 20,000.00 39,000.00 12,000.00  
1 Sep 1922         10,300.00              
5 Sep 1922         11,000.00              
8 Sep 1922         11,000.00              
12 Sep 1922             60,000.00          
15 Sept 1922             59,000.00          
19 Sep 1922           30,000.00            
26 Sep 1922             42,000.00 29,700.00 13,700.00 32,600.00 11,000.00  
5 Oct 1922           30,000.00            
19 Oct 1922           30,000.00            
24 Oct 1922           30,000.00            
3 Nov 1922             60,000.00          
6 Nov 1922             60,000.00          
8 Nov 1922           30,000.00            
10 Nov 1922             42,750.00 29,000.00 11,250.00 30,000.00 7,000.00  
15 Nov 1922           30,000.00            
20 Nov 1922         12,000.00              
21 Nov 1922             60,000.00          
28 Nov 1922             60,000.00          
1 Dec 1922         12,000.00              
15 Dec 1922             60,000.00          
22 Dec 1922           30,000.00            
27 Dec 1922         36,000.00 45,000.00            
29 Dec 1922           5,000.00 26,000.00 27,500.00 9,000.00 22,500.00 10,000.00  
26 Dec 1923       30,000.00                
27 Dec 1923               40,000.00 24,000.00 77,000.00 21,000.00  
28 Dec 1923           120,000.00 120,000.00          
23 Jan 1924         12,000.00     42,700.00 12,600.00 42,700.00    
30 Jan 1924       6,000.00   30,000.00            
18 Feb 1924             90,000.00          
13 March 1924           40,000.00            
8 July 1924           42,000.00            
9 July 1924             61,000.00          
10 July 1924       13,000.00 13,500.00              
15 July 1924               25,200.00 10,800.00 34,000.00 11,000.00  
13 Sep 1924           22,000.00 26,800.00          
3 Oct 1924           21,000.00            
19 Sep 1925               19,700.00 17,500.00 60,000.00 9,000.00  
21 April 1926             59,000.00 16,000.00 14,450.00 25,900.00 7,000.00  
7 Oct 1926       27,984.00                
8 Oct 1926         64,000.00              
11 Oct 1926       500.00   2,470.00 6,000.00 14,000.00   13,500.00 2,000.00  
11 Oct 1926           125,000.00 120,000.00   6,600.00      
20 May 1927   0.50   4,000.00 8,400.00 17,800.00 24,800.00 7,400.00 2,900.00 7,800.00 1,000.00  
10 Feb 1928       3,700.00 7,700.00 15,000.00 23,500.00 5,700.00 2,400.00 9,000.00    
13 March 1928         16,000.00     13,000.00 5,000.00   1,000.00  
13 May 1928       5,500.00           22,000.00    
27 Oct 1928       4,900.00 9,800.00 63,500.00 84,000.00 11,700.00 5,500.00 11,100.00    
31 Oct 1928       261,00 456.00 2,330.00 2,090.00 1,100.00 550.00 900.00 1,000.00  
20 Mar 1929       2,641.00 5,258.00 21,255.00 21,250.00 9,520.00 6,950.00 14,400.00    
12 July 1929       1,344.00 2,876.00 7,335.000 8,490.00 2,700.00 950.00 3,000.00    
28 Sep 1929       683.00 2,722.00 3,140.00 940.00   350.00 200.00    
30 September 1929               140.00        
31 Dec 1929       26.00 276.00 3,150.00 1,850.00 300.00 150.00 200.00    
10 June 1930       1,835.00   10,250.00 11,740.00   500.00      
12 June 1930               1,780.00   1,000.00    
30 June 1930         3,490.00              
18 Sep 1930       464.00     3,400.00     1,200.00    
30 Sep 1930         1,436.00 2,350.00   900.00 250.00      
25 April 1931           3,515.00            
                         
outstanding                        
                         
                         

 

Some notes (8,000 $5, 800 $10 and 20 $100) were incinerated in Ciudad Juárez on 25 November 1912 in the presence of the manager, Angel Calderon Urrutia, and the Administrador Principal de Timbre, Demetrio BustamenteST papers, Part II, box 2, 28 November 1912.

In a report to Congress on 1 September 1917 Carranza said that in accordance with the reglamento of 8 March 1916 $1,611,300 in notes of the Banco Minero de Chihuahua had been incineratedEl Pueblo, 4 September 1917; Periódico Oficial, Tamaulipas, Tomo XLII, Núm. 75, 19 September 1917. This is the sum recorded as incinerated between February and July 1917.